Sielskos op
jou voorstoep
Gesels met
Sielskos:
navrae@sielskos.co.za
Tel: 0711266756
Terug na Tuisblad

Die webplaas wat hierdie werf moontlik maak.
Webteller
Werfbesoekers
sedert 2021/02/05

Beradings en terapeutiese dienste

Ons leef in 'n samelewing waar daar soveel hartseer en onvolmaaktheid is. Ons sosiale stelsel fokus so op kapitalistiese ideale dat die mens en sy identiteit begin verlore gaan. En so verval ons almal soms, sommige vir langer tye as wat goed is, in 'n sloergang waar ons bestaan nie meer sin maak nie en massas vrae ons bestorm en teister oor die sin van ons bestaan. Hierdie uitdagings veroorsaak dat verhoudings in huwelike, gesinne, families, die sosiale omgewing en die werksomgewing skade ly, met die gevolglike konflik en en pyn. En so, verdwyn soveel kosbare mense se menswees, persoonlikheid en identiteit in 'n warboel van oorlewingstegnieke waar identiteitslose mense, bloot funksioneel saam funksioneer, maar nie meer gelukkig is nie, waar hulle nie meer doel sien in hulle bestaan nie.

Daar is hoop. Jy mag wees wat Vader bedoel het jy moes wees, toe Hy gekies het om jou te skep. Jy mag die Koninkryksprins en Koninkryksprinses wees wat jy bestem is om te wees. Jy mag 'n identiteit hÍ wat jou uniek maak en daarop trots wees. Jy is dit waardig.

Moenie opgee en oorgee as die eise van die gemeenskap jou dus moeg, moedeloos en identiteitloos gelaat het nie. Daar is beraders en terapeute wat in leiding van die Heilige Gees, bereid is om jou hand te neem en jou te begelei om weer te leer wat jou skeppingsdoel is, en hoe om daardie indentieit weer met trots aan te neem.

Ontmoet die beraders

-Dr MarŪ Willemse
-Past Louis Holtzhauzen
-Past Naomi Hayward
-Past Rudolph Putter
-Past Ben Vosloo
-Dr Stof Stof

Beskikbare beradings-
en terapeutiese dienste

-Evangelisasie
-Identiteitsontwikkeling by kinders, adolosente en volwassenes
-Huweliksvoorbereiding, bevesting en nasorg
-Opleiding van gestremdes as evangeliste
-Geesteike pasiŽntesorg tydens en na hospitalisasie
-Ondersteuning en bediening van trauma- en hospitaal-personeel
-Geestesbegeleiding van getramatiseerde persone
-Geestesbegeleiding van gestigmatiseerde persone
-Geestessorg van psigiatriese pasiŽnte en hulle familie
-Skuldberading
-Kanselbediening
-Doodsbegeleiding, woordbring by afskeidsdienste en geestelike ondersteuning van die naasbestaandes
-Groeps-geestesbegeleiding en groepsessies
-Intersessie
-Profesie daar waar dit Vader behaag
-En enige ander geestes- nood of behoefte waarmee jy ons wil vertrou

Sielskos beskik oor beraders met uiteenlopende spesialiteite. Jy kan dus verseker weet, jy sal verwys word na iemand wat spesialiseer in jou unieke situasie, en jou weer kan begelei tot 'n volwaardige Koningskind wat jou unieke identiteit, met trots kan dra.

Maak vandag daardie lewensveranderende besluit, en maak kontak met Sielskos.

Jy is ware oorwinning waardig.